Arcachon : Cérémonie du Yom Hashoah

arcachon yom hashoah