Clermont-Ferrand : chabbat plein pour Tou Bichvat

chabbat plein  Tou Bichvat